ముగించు

ఇంటర్మీడియట్ విద్య

శాఖాపరమైన కార్యకలాపాలు:

  • జిల్లాలోని అన్ని మరియు ఎయిడెడ్ కళాశాలల తనిఖీ.
  • జిల్లాలోని అన్ని మరియు ఎయిడెడ్ కళాశాలల తనిఖీ.
  • జిల్లాలో కొత్త కళాశాలల ఏర్పాటుకు సాధ్యాసాధ్యాల నివేదికలు.
  • ఎయిడెడ్ స్టాఫ్ ఇంక్రిమెంట్, లీవ్ మంజూరు ఎయిడెడ్ స్టాఫ్ ఇంక్రిమెంట్, లీవ్ మంజూరు 
  • ఎయిడెడ్ స్టాఫ్ ఇంక్రిమెంట్, లీవ్ మంజూరు
  • ఎయిడెడ్ స్టాఫ్ ఇంక్రిమెంట్, లీవ్ మంజూరు
  • జాతీయ పండుగల నిర్వహణ.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై సంక్షిప్త గమనికలు అమలు చేసిన పథకాలు:

  • అమ్మ వొడి
  • నాబార్డ్
  • RMSA మరియు SSA.

సంప్రదింపు వివరాలు (మొబైల్, ఇ-మెయిల్)

V.S.సుబ్రహ్మణ్యం,DEO,

9440816004

eastgodavari[at]gmail[dot]com

విభాగం యొక్క విజయ గాథ:

8-3-2022 & నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్‌లో వొకేషనల్  అప్రెంటిషిప్  జాబ్  మేళాను నిర్వహించండి.