ముగించు

జనగణన

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, మొత్తం మండలాల సంఖ్య 22

వివరణ విలువ వివరణ విలువ
ప్రాంతం 2081.16Sq Km రెవెన్యూ విభాగాలుసంఖ్య 2
రెవెన్యూ మండలాలు సంఖ్య 22 రెవెన్యూ  గ్రామాల సంఖ్య 316
గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్య 385 మున్సిపాలిటీల సంఖ్య 3
నగర పంచాయతీల సంఖ్య 1 గ్రామసచివాలయంసంఖ్య 467
వార్డు సచివాలయాల సంఖ్య 48 గృహాల సంఖ్య 524011
మొత్తం జనాభా 1719093 మొత్తం జనాభా(%) 17.19%
జనాభా (పురుషులు) 862000 జనాభా (పురుషులు) (%) 8.62%
జనాభా (మహిళలు) 857093 జనాభా (స్త్రీ) (%)   8.57%
పట్టణ జనాభా 164421 పట్టణ జనాభా(%) 1.64%
గ్రామీణ జనాభా 1554672 గ్రామీణ జనాభా(%) 15.54%
జనసాంద్రత 716 అక్షరాస్యత శాతం (%) 75.13%
1901-2011 నుండి జనాభా వైవిధ్యం
క్రమసంఖ్య సంవత్సరం  జనాభా వైవిధ్యం శాతం సాంద్రత
1 1901 1339029 91
2 1911 1511222 172193 (+)12.86 103
3 1921 1536868 25646 (+)1.70 104
4 1931 1756477 219609 (+)14.28 119
5 1941 1976743 220266 (+)12.54 134
6 1951 2301822 325079 (+)16.45 156
7 1961 2608375 306553 (+)13.32 241
8 1971 3087262 478887 (+)18.36 282
9 1981 3701040 613778 (+)19.88 342
10 1991 4541222 840182 (+)22.70 420
11 2001 4901420 360198 (+)7.93 453
12 2011 5151549 250129 (+)5.10 476
    ప్రతిపాదిత కొత్త కోన సీమ జిల్లాకు సంబంధించి డేటా
  ఫారమ్-I నోటిఫికేషన్ (HQ-అమలాపురం) ప్రకారం ప్రతిపాదిత కోనసీమ జిల్లాలు
S.No Division Mandal Revenue   Villages AREA

(Sq.Km)
No. Of House- holds POPULATION  Distance from 
SC ST  Others  Total  Existing Head-quarters  Proposed Head-quarters
1 అమలాపురం ముమ్మిడివరం 11 95.71 19459 19319 576 48691 68586 51.00 14.00
2 ఐ.పోలవరం 11 129.42 19253 18081 292 49061 67434 42.00 27.00
3 కాట్రేనికోనా 14 138.16 20235 24479 445 49895 74819 85.00 20.00
4 అమలాపురం 17 80.60 39239 32623 1499 107571 141693 65.00 0.00
5 ఉప్పలగుప్తం 14 117.55 16778 23541 402 35988 59931 79.00 14.00
6 అల్లవరం 14 104.92 17853 22224 487 45531 68242 76.00 11.00
7 పి.గన్నవరం 18 83.81 20411 25833 622 48851 75306 78.00 13.00
8 అంబాజీపేట 13 54.02 17064 19844 513 42777 63134 71.00 6.00
9 అయినవిల్లి 17 93.48 18121 21949 456 42756 65161 54.00 11.00
10 రాజోలే 13 77.34 19387 21672 572 49189 71433 89.00 24.00
11 మలికిపురం 11 89.55 20326 21763 374 53710 75847 99.00 34.00
12 సఖినేటిపల్లి 8 100.71 19214 21849 411 50300 72560 109.00 44.00
13 మామిడికుదురు 17 79.95 19234 18943 809 50887 70639 78.00 13.00
14

రామచంద్రపురం

రామచంద్రపురం 22 106.69 32630 20284 1020 93223 114527 31.00 55.00
15 కె.గంగవరం 24 117.05 18392 13290 312 49411 63013 35.00 53.00
16 మండపేట 14 109.94 38650 17682 1123 113874 132679 41.00 53.00
రాజమహేంద్రవరం @ దూరం 30Kms
17 రాయవరం 10 79.04 20233 10262 505 55689 66456 43.00 66.00
రాజమహేంద్రవరం @ దూరం 30Kms
18 కపిలేశ్వరపురం 15 106.6 19958 13915 347 52547 66809 54.00 47.00
19 కొత్తపేట 10 79.57 21732 20517 642 56700 77859 109.00 27.00
20 రావులపాలెం 11 72.54 23393 12914 915 69531 83360 75.00 35.00
21 ఆలమూరు 15 78.4 20922 11090 811 62124 74025 49.00 45.00
22 ఆత్రేయపురం 15 86.11 19167 15056 348 50176 65580 117.00 42.00
మొత్తము 314 2081.2 481651 4,27,130 13,481 12,78,482 17,19,093