ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

రెవెన్యూ

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
District Collector శ్రీ హిమాన్షు శుక్లా IASకలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్collector-ksm[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టర్ కార్యాలయం అమలాపురం కోనసీమ జిల్లా
శ్రీమతి శ్రీవాస్ నూపూర్ అజయ్ IASజాయింట్ కలెక్టర్ & అడిషినల్ డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్jc-konaseema[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టర్ ఆఫీస్, అమలాపురం, కోనసీమ జిల్లా.