ముగించు

చికిత్సాలయాలు


కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్-అల్లవరం

అల్లవరం, అల్లవరం మండల కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ MRO ఆఫీస్ రోడ్ OPP SbI అమలాపురం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : chcallavaram123[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: Govt
Pincode: 533217


కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్-ఆలమూరు

ఆలమూరు ఆలమూరు మండలం 1-144/1 ఆంధ్రా బ్యాంక్ వీధి ఆంధ్రా బ్యాంక్ రాజమహేంద్రవరం డివిజన్ కోనసీమ దగ్గర

ఇమెయిల్ : governmenthospital_alamuru[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: Govt
Pincode: 533233


కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్-కపిలేశ్వరపురం

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 7-1A అంగార రోడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పక్కన కపిలేశ్వరపురం , కపిలేశ్వరపురం మండలం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : govthospitalkapileswarapuram[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: Govt
Pincode: 533309


కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్-కొత్తపేట

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ మెయిన్ రోడ్ మెయిన్ రోడ్ మెయిన్ రోడ్ కొత్తపేట కొత్తపేట మండలం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : chckothapeta[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: Govt
Pincode: 533223


కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్-పి.గన్నవరం

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 8-174/1 ఐస్ ఫ్యాక్టరీ రోడ్డు పక్కన పోలీస్ స్టేషన్ P. గన్నవరం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : chcpgannavaram[at]gmail[dot]com
Pincode: 533240


కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్-ముమ్మిడివరం

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 111-11 మెయిన్ రోడ్ R&B గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర ముమ్మిడివరం ముమ్మిడివరం మండలం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : ghmummidivaram[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: Govt
Pincode: 533216


కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్-రజోల్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 8-158/1 IPC చర్చ్ ఏరియా అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర రాజోల్ కోనసీమ

ఇమెయిల్ : chc[dot]razole[at]gmail[dot]com
Pincode: 533242


ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం – అయినవిల్లి

ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 2--3 రామాలయం వినాయక దేవాలయం దగ్గర అమలాపురం అయినవిల్లి మండలం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : phcinavilli[at]gmail[dot]com
Pincode: 533211


ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం-అంగర

4-139/2 కపిలేశ్వరపురం రోడ్ ఎదురుగా. ఉన్నత పాఠశాల అంగర కపిలేశ్వరపురం మండలం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : mophcangara[at]gmail[dot]com
Pincode: 533307


ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం-అంబాజీపేట

ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల అంబాజీపేట అంబాజీపేట మండలం కోనసీమకు ఎదురుగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం.

ఇమెయిల్ : mophcambajipeta[at]gmail[dot]com
Pincode: 533214