ముగించు

ప్రజా వినియోగాలు

This space list of all public departments located in the district like bank, colleges, electricity, hospitals, municipality, NGO’s, Passport, schools and more. Contact details and address of public utility department appears here.

 

NGO లు

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

పురపాలక

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

పోస్టల్

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

బ్యాంకులు

DBS బ్యాంక్

DBS బ్యాంక్ శివకోడు రూరల్ RAZOLE కోనసీమ

ఇమెయిల్ : sivakodu_bm[at]lvbank[dot]in
ఫోన్ : +919999999999
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.dbs.com/in/index/default.page
వర్గం / పద్ధతి: Rural
Pincode: 533244

DBS బ్యాంక్

DBS బ్యాంక్ రావులపాలెం సెమీ అర్బన్ రావులపాలెం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : ravulapalem_bm[at]lvbank[dot]in
ఫోన్ : 9100916192
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.dbs.com/in/index/default.page
వర్గం / పద్ధతి: Semi Urban
Pincode: 533238

DBS బ్యాంక్

DBS బ్యాంక్ అమలాపురం అర్బన్ అమలాపురం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : amalapuram_bm[at]lvbank[dot]in
ఫోన్ : 9540613360
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.dbs.com/in/index/default.page
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్
Pincode: 533201

DBS బ్యాంక్

DBS బ్యాంక్ రామచంద్రపురం సెమీ అర్బన్ రామచంద్రపురం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : ramachandrapuram_vij_bm[at]lvbank[dot]in
ఫోన్ : 9100916183
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.dbs.com/in/index/default.page
వర్గం / పద్ధతి: సెమీ అర్బన్
Pincode: 533255

HDFC బ్యాంక్

HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్ రామచంద్రపురం సెమీ అర్బన్ రామచంద్రపురం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : k[dot]rao1[at]hdfcbank[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.hdfcbank.com/
వర్గం / పద్ధతి: సెమీ అర్బన్
Pincode: 533255

HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్

HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్ మల్కిపురం సెమీ అర్బన్ మల్కీపురం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : chalapathi[dot]gulla[at]hdfcbank[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.hdfcbank.com/
వర్గం / పద్ధతి: సెమీ అర్బన్
Pincode: 533250

విద్యుత్

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

పాఠశాలలు

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

చికిత్సాలయాలు

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్-అల్లవరం

అల్లవరం, అల్లవరం మండల కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ MRO ఆఫీస్ రోడ్ OPP SbI అమలాపురం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : chcallavaram123[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: Govt
Pincode: 533217

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్-ఆలమూరు

ఆలమూరు ఆలమూరు మండలం 1-144/1 ఆంధ్రా బ్యాంక్ వీధి ఆంధ్రా బ్యాంక్ రాజమహేంద్రవరం డివిజన్ కోనసీమ దగ్గర

ఇమెయిల్ : governmenthospital_alamuru[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: Govt
Pincode: 533233

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్-కపిలేశ్వరపురం

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 7-1A అంగార రోడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పక్కన కపిలేశ్వరపురం , కపిలేశ్వరపురం మండలం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : govthospitalkapileswarapuram[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: Govt
Pincode: 533309

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్-కొత్తపేట

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ మెయిన్ రోడ్ మెయిన్ రోడ్ మెయిన్ రోడ్ కొత్తపేట కొత్తపేట మండలం కోనసీమ

ఇమెయిల్ : chckothapeta[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: Govt
Pincode: 533223